Kiến Thức Tài Chính

Vay thế chấp dưới mức chuẩn là gì?

Vay thế chấp mức dưới chuẩn là gì?

Vay thế chấp dưới chuẩn là loại hình cho vay mà bên vay vốn là những người không đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn cơ bản để vay vốn. Đây là các khoản cho vay dành cho các đối tượng có mức tín nhiệm thấp bao gồm những người nghèo, không có việc làm ổn định, lịch sử thanh toán tín dụng không tốt trong quá khứ.

Thông thường những khách hàng này này tiềm ẩn rủi ro không có khả năng thanh toán nợ đến hạn và do đó rất khó để tiếp cận với nguồn vốn tín dụng truyền thống dành cho đối tượng trên chuẩn. Do đó, nợ dưới chuẩn có mức độ rủi ro cao nhưng mặt khác lại có mức lãi suất hết sức hấp dẫn.

Tại Mỹ, cho vay dưới chuẩn được áp dụng cho các dịch vụ cho vay thế chấp mua nhà, mua ô tô trả góp, thẻ tín dụng ..

Đặc điểm của vay thế chấp dưới chuẩn

I. Mức độ rủi ro cao

  • Tài sản thế chấp chính là tài sản hình thành từ nguồn vay tín dụng.

  • Hạn mức cho vay tương đối cao.

  • Thời hạn cho vay dài. Các khoản vay thế chấp này thường được kéo dài thời gian trả nợ của người đi vay.

  • Lãi suất cao hơn các hình thức vay thế chấp thông thường .

  • Khả năng chi trả và điểm tín dụng của người đi vay không được xét theo quy định. Do vậy khi thị trường suy thoái, những người đi vay dạng này không có điều kiện trả nợ.

II. Quá trình phân bố rủi ro rộng

Hình thức cho vay thế chấp dưới chuẩn có tính chất lan truyền, phân bố rủi ro rộng do sau khi cho vay, phía ngân hàng sẽ chuyển nhượng khoản vay cho các công ty cho vay thế chấp. Sau đó, các công ty này sẽ phát hành “trái phiếu tái thế chấp”  trên thị trường chứng khoán. Và người cho vay thực (người nắm giữ “trái phiếu tái thế chấp”) và người đi vay không biết nhau.

III. Tính thanh khoản cao

  • Các khoản vay này đã được “trái phiếu hóa” thành sản phẩm tài chính thông dụng và có thể chuyển nhượng, mua bán trên thị trường chứng khoán nên tín dụng có tính thanh khoản cao.

  • Là hình thức cho vay mang tính chất rủi ro rất cao, một khi nền kinh tế hoạt động không hiệu quả, lãi suất tăng vọt gây nên gánh nặng trả nợ cho người vay, nhất là với những người thu nhập thấp, thất nghiệp gia tăng thì rủi ro cho vay nợ dưới chuẩn bị ảnh hưởng nhanh nhất.

Hiện nay ở Việt Nam, các Ngân hàng chỉ mới cho vay thế chấp đối với các khách hàng trên chuẩn. Nếu có nhu cầu, khách hàng xin vui lòng đăng ký vay thế chấp ngay để được tư vấn hỗ trợ sớm nhất.

Related posts

Leave a Comment

0946 554 564