Kiến Thức Tài Chính

Cách Tính Lãi Suất Vay Tiêu Dùng Trả Góp Tại Ngân Hàng

Cách Tính Lãi Suất Vay Tiêu Dùng Trả Góp Tại Ngân Hàng

Lãi suất là yếu tố cực kì quan trọng trước khi bạn có ý định đi vay một khoản vay tiêu dùng trả góp tại ngân hàng, tuy nhiên có một yếu tố trong lãi suất mà ít người để ý đến đó là cách tính lãi suất vay tiêu dùng trả góp được áp dụng cho hợp đồng vay tiêu dùng của bạn.

Việc không nắm rõ cách tính lãi suất sẽ khiến bạn bị bất ngờ về lãi suất thực tế phải trả so với lãi suất niêm yết của ngân hàng dành cho bạn. Vậy nên tốt nhất trước khi quyết định vay hãy tham khảo kỹ 2 cách tính lãi suất vay tiêu dùng được áp dụng tại các ngân hàng thương mại hiện nay.

Cách tính lãi đơn :

Theo cách tính này, số tiền gốc của người vay phải trả theo từng định kì, khoản trả mỗi kỳ được tính đều nhau bằng công thức lấy tống vốn vay ban đầu chia cho số kỳ thanh toán, Còn lãi suất phải trả trên mỗi kỳ sẽ được tính trên số tiền khách hàng thực sự nợ ngân hàng.

Ví dụ: Khách hàng làm thủ tục vay tiêu dùng số tiền là 400 triệu đồng và thời hạn là 4 năm để phục vụ mua sắm tiện nghi cho gia đình. Sau khi thẩm định và xét duyệt hồ sơ, phía ngân hàng cho vay với lãi suất 14% /năm và kỳ hạn trả nợ là 1 năm. Vậy số tiền lãi phải trả theo cách tính lãi đơn là như sau :

Với cách tính này cho thấy, lãi suất sẽ được tính theo dư nợ còn lại của khách hàng, dư nợ theo kỳ giảm thì lãi suất phải trả cũng giảm xuống.

Tuy nhiên cách tính lãi đơn này có một nhược điểm đó là nguồn trả nợ chủ yếu của khách hàng thường dựa vào lương hoặc thu nhập định kỳ, đây là nguồn thu nhập đều qua các kỳ hạn. Do đó áp lực trã lãi và gốc ở những kỳ đầu tiên rất lớn, gây nhiều khó khăn cho tài chính của khách hàng.

Cách tính lãi gộp:

Cách tính này được đưa ra nhằm khắc phục những hạn chế của cách tính lãi đơn truyền thống. Với cách tính này lãi suất được tính bằng cách lấy vốn vay gốc x lãi suất x thời hạn vay . Sau đó gộp vào vốn gốc rồi chia cho số kỳ hạn phải thanh toán đề đưa ra tổng số tiền thanh toán ở mỗi kỳ:

Công thức cụ thế như sau :

T = (V+L) / N  với L= V x R x N

Trong đó :

  • T: Số tiền thực tế phải trả cho ngân hàng ở mỗi kỳ hạn

  • L: Chi phí tài trợ, bao gồm lãi vay phải thanh toán và các chi phí khác có liên quan

  • V: Vốn vay gốc

  • N: Số kỳ hạn vay

  • R: Lãi suất tính cho mỗi kỳ hạn

Ví dụ : Khách hàng làm thủ tục vay tiêu dùng số tiền là 400 triệu đồng và thời hạn là 4 năm để phục vụ mua sắm tiện nghi cho gia đình. Sau khi thẩm định và xét duyệt hồ sơ, phía ngân hàng cho vay với lãi suất 10% /năm và kỳ hạn trả nợ là 1 năm. Vậy số tiền lãi phải trả theo cách tính lãi gộp là như sau :

  • L = 400 x 10% x 4 = 160 triệu đồng

Như vậy, tổng số lãi khách hàng phải trả theo cách tính lãi gộp là 160 triệu đồng, cao hơn 20 triệu đồng so với cách tính lãi đơn.

Bảng so sánh cách tính lãi đơn và cách tính lãi gộp

2 cách tính lãi trên đều có ưu nhược điểm khác nhau, tùy theo điều kiện thực tế mà khách hàng cần nắm rõ để đưa ra quyết định chính xác khi vay vốn ngân hàng

Related posts

Leave a Comment

0946 554 564