Kiến Thức Tài Chính

Bảo Hiểm Tiền Vay Là Gì?

Bảo Hiểm Tiền Vay Là Gì?

Khi vay vốn ngân hàng, ngoài các thông tin về khoản vay, lãi suất … thì có thêm một điều mà khách hàng khá quan tâm là bảo hiểm vay vốn. Vậy bảo hiểm tiền là gì, có nhất thiết phải mua thêm bảo hiểm tiền vay hay không ?

Bảo hiểm tiền vay là gì ?

Bảo hiểm tiền vay là sản phẩm của các công ty bảo hiểm tại Việt Nam cung cấp cho hoạt động tín dụng (thế chấp và tín chấp) về cơ bản cũng tương tự như các hình thức bảo hiểm khác, đây là gói bảo hiểm cho sản phẩm vay vốn của khách hàng tại các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính.

Nhất là đối với hình thức vay tín chấp hoặc vay tiêu dùng thì các tổ chức tài chính cần gói bảo hiểm này để đảm bảo a toàn cho khoản tiền vay của khách hàng.

Vậy khách hàng có buộc phải mua bảo hiểm tiền vay hay không ?

Hiện tại, theo quy định về ngân hàng và các điều khoản tài chính liên quan chưa có quy định nào bắt buộc khách hàng đi vay phải mua bảo hiểm tiền vay cả, do đó việc khách hàng mua hay không mua bảo hiểm tiền vay là thỏa thuận giữa bên cho vay và khách hàng dựa trên cơ sở tự nguyện của hai bên.

Bên cạnh đó, theo Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT – BTC – NHNNVN có đề cập rằng : “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thu hộ các khoản phí bảo hiểm từ khách hàng và chuyển lại cho doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo thỏa thuận tại hợp đồng đại lý bảo hiểm”.

Có thể hiểu rằng bên cho vay sẽ không thu lợi từ khoản phí bảo hiểm tiền vay này, đây chỉ là hành động xuất phát từ chính lợi ích của khách hàng vay vốn.

Phí mua bảo hiểm tiền vay là bao nhiêu?

Đối với hình thức vay tín chấp, phí đóng bảo hiểm tiền vay chiếm khoảng 1-5% trên số tiền đăng ký vay (Phí phụ thuộc vào thời gian vay). Ví dụ, khách hàng đăng ký vay số tiền là 100 triệu đồng tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng thì số tiền bảo hiểm khoản vay phải đóng là : 2% x 100.000.000 = 2.000.000 đ.

Thường lệ có 2 hình thức thanh toán bảo hiểm :

  • Phí bảo hiểm sẽ trừ vào số tiền nhận khi giải ngân, số tiền nhận thực tế sẽ bằng số tiền vay trừ đi từ 1 – 5% tiền phí bảo hiểm tiền vay. 

  • Phí bảo hiểm sẽ cộng thêm vào khoản vay, số tiền nhận thực tế sẽ bằng số tiền vay nhưng số tiền nợ sẽ bằng số tiền vay công thêm 1 – 5% phí bảo hiểm tiền vay.

Ví dụ, khách hàng đăng ký vay tín chấp 100 triệu đồng thì lúc giải ngân khách hàng phải đóng trước số tiền bảo hiểm và nhận được đủ 100.000.000 đồng hoặc sẽ nhận đủ 100 triệu đồng và ngân hàng sẽ ghi số tiền khách hàng vay là 100.000.000 + số tiền bảo hiểm khi vay.

Về cơ bản bảo hiểm tiền vay không bắt buộc khi khách hàng vay vốn. Tuy nhiên, đây là một yếu tố luôn được khuyến khích mua bởi trong thực tế nó hoàn toàn đem đến lợi ích cho khách hàng, bên cạnh đó phần nào hỗ trợ các ngân hàng hoặc các tổ chức tín dụng trong việc kiểm soát chất lượng tín dụng.

Related posts

Leave a Comment

0946 554 564